Velika nagradna igra

Mi smo virtuelna galerija - saznajte više

  Poduzeće Ateli, s.r.o. je rukovodilac virtuelne galerije Andelco.hr koja nije e-prodavnica nego platforma za trgovinu koja pruža virtuelni prostor i posreduje neke usluge svojim korisnicima koji su fizičke i pravne osobe iz cijelog sveta.

 • Pojmovi
 • Rukovodilac - Ateli, s.r.o., IČ 29157013, sa sjedištem u Moravska 854/2, Doubravka, 312 00 Plzen, Češka, upisanau trgovački registar koji se vodi kod Okružnog suda u Plzenju, sekcija C, redni broj 27472.
 • Korisnik - Fizička ili pravna osoba koja sa rukovodiocem ima sklopljen ugovor o uslugama. U zavisnosti od vrste korisničkog računa, korisnik može biti: prodavac, kupac, pridružen partner (affiliate), bloger, prevoznik i sl
 • Prodavac - Fizička ili pravna osoba koja ima sklopljen ugovor rukovodiocem kao Prodavac prema Uslovima korištenja i odredbama - usluge virtuelne galerije i Ugovor o pružanju virtuelnog prostora u skladu sa uslovima Tržnice (Marketplace).
 • Kupac - Fizička ili pravna osoba koja ima sklopljen ugovor rukovodiocem kao Kupac prema Uslovima korištenja i odredbama - usluge virtuelne galerije.
 • Politika garancije zadovoljstva Kupaca - Skup pravila po kojima virtuelna galerija Andelco.hr osigurava da korisnici-Prodavci postave svoje procese tako da korisnici-Kupci dobijaju ugodne i fer uslove prilikom kupovine robe.

 • Tko, šta i kome
 • Prodavac je onaj tko želi postaviti svoju robu na našu virtuelnu galeriju i u tu svrhu ima otvoren račun (virtuelni prostor namenjen njemu) a koji sam održava. Trenutno, na virtuelnoj galeriji Andelco.hr ima više od 150.000 proizvoda od skoro 150 prodavaca.
 • Kupac je osoba kojja želi da uz pomoć svog korisničkog računa kupi robu od Prodavca. Na virtuelnoj galeriji Andelco.hr trenutno ima otvoren račun nekoliko desetina tisuća Kupaca.
 • Virtuelna galerija Andelco.hr nije dobavljač robe, ne sklapa nikakve ugovore o prodaji robe, nema kontakt sa konkretnom robom i nema kontrolu nad procesom dostave. Kupoprodajni ugovor sklapaju Prodavac i Kupac.

 • Sigurnost i garancija
 • Svaki Prodavac koji na virtuelnoj galeriji Andelco.hr postavlja svoju robu, mora kod svakog proizvoda obezbediti uslove korištenja na osnovu kojih se odvija prodaja. S obzirom na to da Andelco.hr provodi politiku garancije zadovoljstva Kupaca, galerija kontroliše i sankcioniše Prodavce u slučaju da Uslovi korištenja Prodavca nisu u skladu sa pravnim poretkom Češke republike i Evropske Unije.

 • Sigurnost uplata
 • Sastavni dio politike garancije Kupaca je i bezbednost uplata koju virtuelna galerija Andelco.hr garantuje sistemom depozida na osnovu Uslova depozita. Ovaj sistem je obavezan za sve korisnike. U okviru ovog sistema korisnik-kupac šalje finansijska sredstva na depozitni račun virtuelne galerije Andelco.hr na kojem novac ostaje sve dok korisnik-prodavac ne ispuni Uslove depozita. U zavisnosti od pojedinih načina plaćanja, ovi uslovi se razlikuju. U slučaju da korisnik-prodavac ne ispoštuje uslove koje garantuje u svojim Uslovima korišćenja koji su navedeni kod svakog proizvoda, virtuelna galerija Andelco.hr može da zadrži finansijska sredstva namenjena korisniku-prodavcu i pomoći će u nagodbi između njenih korisnika. Virtuelna galerija Andelco.hr nema pravo da rešava ili ocenjuje sporove nastale iz kupoprodajnog ugovora između njenih korisnika. U slučaju da korisnik-prodavac naruši uslove kojima virtuelna galerija Andelco.hr zabranjuje protivzakonito pregovaranje u njenom virtuelnom prostoru, finansijska sredstva mogu biti vraćena korisniku-kupcu.

 • Komunikacija sa trgovcima
 • U okviru politike garancije zadovoljstva Kupaca, osiguravamo da Prodavci komuniciraju sa kupcima i rešavaju njihove zahteve. U slučaju spora između Prodavca i Kupca, nudimo usluge rešavanja problema u vidu posredničke komunikacije. Kupci uvek mogu komunicirati na hrvatskom jeziku.

 • Odgovornost
 • Rukovodilac nije subjekat kupoprodajnog ugovora i zato ne preuzima nikakvu odgovornost za kupoprodajni ugovor među Kupcem i Prodavcem. Rukovodilac nije ni zastupnik Prodavca ili Kupca. Prodavac odgovara za prodaju proivoda, eventualnu reklamaciju i za sva ostala pitanja vezana za kupoprodajni ugovor između njega i Kupca, kao na primer, odgovornost za grešku/nedostatak proizvoda.

 • Rukovodilac ne garantuje:
 • (I) za dostupnost, kvalitet, bezbednost, zakonsku podobnost proizvoda postavljenog od strane prodavca;
 • (II) za istinitost ili preciznost opisa proizvoda robe ili drugog sadržaja koji obezbeđuje Prodavac;
 • (III) za istinitost ili preciznost ocena, recenzija ili drugih korisničkih članaka;
 • (IV) za ispunjavanje ili nagodbu sa Prodavcem ili trećom stranom.
 • Ako nije navedeno drugačije, rukovodilac nema 100% pravo odobrenja na to kakvu robu će Prodavac postavljati. Rukovodilac ima podešene procese provere tako da ne dođe do problema prilikom kupovine od strane Kupca. Pre kupovine, Prodavac preporučuje Kupcu da se upozna sa proizvodima i uslovima pod kojima je moguće izvršiti kupovinu kod Prodavca.

 • Iako nismo dio kupoprodajnog ugovora između Prodavca i Kupca, pomažemo sa obradom uplata, vraćanjem proizvoda, vraćanjem novca i drugim uslugama korisničkog servisa.


 • Pravo intelektualne svojine
 • Virtuelna galerija Andelco.hr već dugo provodi politiku potpune transparentnosti i u skladu sa pravom u okviru kojeg se trudi da svim sredstvima spreči narušavanje prava intelektualne svojine trećih strana.

 • Program Tržnice (Marketplace) je narušen ako Prodavac nudi robu koja narušava pravo intelektualne svojine trećih strana. U slučaju ozbiljnog prekršaja, Prodavac može biti sankcionisan ne samo kaznama, već i blokiranjem celog računa.

  Ako primetite narušavanje prava na intelektualnu svojinu na virtuelnoj galeriji Andelco.hr, popunite formular (“copyright takedown notice”) ovde. Tako ćete pomoći da pronađemo i kaznimo one koji ne poštuju pravo intelektualne svojine.

  Rukovodilac nije u skladu sa čl. 14 Smjernice 2000/31/ES o elektronskoj trgovini, zakonom br. 480/2004 Sb. i "Safe Harbor" odredbom 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA), odgovoran za kršenje prava intelektualne svojine u celom virtuelnom prostoru, ako za to kršenje ne zna.